ДОБРО ДОШЛИ!

 

Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима обавља послове који се односе на: пружање стручне подршке систему одбране у процесу европских интеграција; управљање пројектима организацијских јединица Министарства одбране и Војске Србије предвиђеним за финансирање из средстава Европске уније и међународне развојне помоћи и другим стандардима, форматима и захтевима међународних организација држава - донатора; израду анализа рада тела Европске уније из надлежности и за потребе Министарства одбране; давање ставова и мишљења по питању представника Министарства одбране на активностима у оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији; сарадњу и информисање релевантних структура Министарства одбране и Војске Србије о планираним и спроведеним активностима у погледу планирања, програмирања и спровођења пројеката; праћење прописа из преговарачких поглавља; активно учешће у свим активностима које су у вези са европским интеграцијама из надлежности Министарства одбране и Војске Србије; сарадњу са члановима преговарачких група у Министарству одбране и Војске Србије и представницима релевантних домаћих и међународних институција надлежних за приступање Републике Србије Европској унији; обавештавање и информисање свих релевантних структура унутар Министарства одбране и Војске Србије о испуњеним испланираним активностима и задацима који се односе на област управљања пројектима и област евроинтеграција; друге послове у вези са процесом интеграција Републике Србије у Европску унију из надлежности Министарства одбране.

Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима је дефинисала смернице даљег рада у циљу успостављања функционалне структуре и бољег доприноса у пројектној подршци организацијских структура Министарства одбране и Војске Србије. Дирекција ће у том смислу обезбедити функционалан, концептуални оквир и плански рад у обављању редовних послова из своје надлежности, кроз реализацију активности које ће сагледати, планирати и реализовати у краћем и дужем временском периоду.

09.11.2017 |

Корак напред - ускоро и српски цивили у мировним мисијама под окриљем УН, ЕУ и ОЕБС

Дводневна конференција о успостављању система за учешће цивилних експерата у мултинационалним операцијама ОЕБС, ЕУ и УН одржана је 7. и 8. новембра у Палати Србија у Београду.

Детаљније

08.08.2017 |

Стигла опрема из пројекта ИПА 2014 „Обнова последица поплава – израда мапа угрожености и мапа ризика поплављених подручја на територији Републике Србије“

Дана 8. августа 2017. године извршен је технички пријем "LiDAR" камере вредности 1.140.000 евра за потребе Војногеографског института Генералштаба Војске Србије, и започела реализација пројекта ИПА 2014 „Обнова последица поплава – израда мапа угрожености и мапа ризика поплављених подручја на територији Републике Србије“.

Детаљније

28.07.2017 |

Одржани састанак са представницима Савезног Министарства одбране и спорта Р. Аустрије

У организацији Дирекције за европске интеграције и управљање пројектима 28. јула 2017. године одржан је састанак представника Министарства одбране и Војске Србије са представницима Савезног Министарства одбране и спорта Р. Аустрије, на тему могућих донација СМОС Р. Аустрије Војсци Србије за потребе ангажовања током миграторних криза.

Детаљније

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас